NORWALK

COLD SAKE

2.50

6.00

11.00

16.00

18.00

28.00

13.00

19.00

Gold Flake Sake Shot

Sho Chiku Bai 

Ozeki Nigori Sake (unfiltered)

Kikusui (JJ)

Premium Sake (Hakutsuru)

Black & Gold

Aladdin Yuzu

Kubota Senjyu

HOT SAKE

7.00

4.00

Large

Small

WINE

Glass      Bottle

19.00

19.00

19.00

10.00

 

5.50

5.50

5.50

Chardonnay

Cabernet

Plum Wine 

Corkage Fee Per Bottle

BEER

Large      Small

6.00

6.00

18.00

6.00

6.00

7.00

-----

-----

3.00

3.00

-----

3.00

3.00

-----

6.00

6.00

Sapporo

Asahi

Asahi Can (2 Liter)

Kirin Ichiban

Kirin Light

Orion

Kawaba Snow Weizen

Kawaba Sunrise ale

*