SASHIMI

24.90

15.90

15.90

17.90

17.90

14.90

14.90

14.90

MP

14.90

Sushi Joint Sashimi (15 pcs chef’s choice.)

Fire Albacore Sashimi

Yellowtail w/Jalapeno 

Yellowtail Belly Sashimi

Albacore Belly Sashimi

Seared Tuna Sashimi

Seared Albacore Sashimi

Seared Escolar Sashimi

Hokkaido Scallop Sashimi

7 Pcs. Sashimi (choices of Yellow, Tuna, Salmon, Tako or Bass)

SUSHI

4.45

4.45

4.45

4.45

4.95

4.95

4.95

4.95

4.95

4.95

4.95

4.95

6.45

MP

5.95

MP

4.95

MP

MP

MP

MP

7.95

7.95

Tamago

Ebi

Tako    

Ika

Albacore 

Salmon

Tuna

Yellowtail

Masago

Ikura

Bass

Unagi

Yellowtail Belly

Aji

Albacore Belly 

Blue Fin

Seared Tuna

Hokkaido Scallop

Red Snapper

Pompano

Uni

Oyster Half Shell

Oyster Shooter

 

 

*

GLENDALE

FULLERTON

NORWALK